Årsmøte 2020 – Vi prøver igjen!

Nå som koronasituasjonen har roet seg så prøver vi oss igjen med å arrangere årsmøte!

Årsmøtet blir avholdt i ridehuset på Stall Brevik i Son, onsdag 3.juni kl. 19.00.

Der har vi mulighet til å overholde myndighetenes krav på 1 m avstand. Håper mange har muligheten til å delta!

NB! ALLE MÅ TA MED EGEN STOL!


Agenda for årsmøte sendes ut i forkant, men pga mange spørsmål og usikkerhet rundt en evt sammenslåing mellom MOHSK og NORE så legger vi ut litt info nå.

Informasjon i forkant av evt. sammenslåing av MOHSK og Noreødegården (Nore) ryttersportklubb.


Som kjent så har Nore hatt tilholdsted på Noreødegården ryttersportsenter, sentret er privat drevet av Liselotte Lefdal og Gina Wiig.

Selv om Nore har hatt base på Noreødegården ryttersportsenter så betyr ikke det at den nye klubben automatisk får tilgang til senteret og bruken av dette.

MOHSK/ ny klubb må etter sammenslåing forhandle om mulig leieavtale med driverne av sentret, og om tilgang til og bruk av det.

MOHSK har 132 medlemmer og Nore har 77 medlemmer inkl. rideskolen. Det vil si at vi ved en sammenslåing får en klubb på i overkant 200 medlemmer det gjør oss til større og mer bærekraftig klubb. Når medlemsmassen økes vil det gi oss muligheten til å fordele oppgaver på flere mennesker, og det vil øke ressursene som klubben har til rådighet både i form av antall personer med kompetansen og kontaktnettet disse har.

Blir det flertall for sammenslåing (min.2/3 flertall) så er dato for denne satt til 10.juni.
Ekstraordinært årsmøte vil bli avholdt 17. juni her velges et interimsstyre som skal sitte til neste ordinære årsmøte.

Kandidater til interimsstyret kommer fra de eksisterende klubbenes styre, + evt. benkeforslag og stemmes over på ekstraordinært årsmøte.

Har dere flere spørsmål rundt dette så ikke nøl med å stille de? evt. diskusjoner tar vi på årsmøte.

Din kommentar

Del gjerne!

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del på Pinterest