Sammenslåing med Noreødegården Ryttersportklubb

Moss og omegn Hestesportklubb og Noreødegården Ryttersportklubb avholdt begge årsmøte i går hvor begge klubbene avholdt avstemming om sammenslåing.

Begge klubbenes medlemmer stemte med minst 2/3 flertall for sammenslåing og det blir følgelig en sammenslåing av klubbene. Sammenslångsdatoen er satt til 10/6/20 og det vil den 24/6 bli avholdt et ekstraordinært årsmøte hvor det vil bli valgt et interimstyre som skal sitte til neste ordinære årsmøte. Vi ser frem mot spennende tider, flere medlemmer og nye muligheter – og ønsker Noreødegården Ryttersportklubb hjertelig velkommen på laget ??

Din kommentar

Del gjerne!

Share on facebook
Del på Facebook
Share on twitter
Del på Twitter
Share on linkedin
Del på Linkdin
Share on pinterest
Del på Pinterest