Sammenslåing med Noreødegården Ryttersportklubb

Moss og omegn Hestesportklubb og Noreødegården Ryttersportklubb avholdt begge årsmøte i går hvor begge klubbene avholdt avstemming om sammenslåing.

Begge klubbenes medlemmer stemte med minst 2/3 flertall for sammenslåing og det blir følgelig en sammenslåing av klubbene. Sammenslångsdatoen er satt til 10/6/20 og det vil den 24/6 bli avholdt et ekstraordinært årsmøte hvor det vil bli valgt et interimstyre som skal sitte til neste ordinære årsmøte. Vi ser frem mot spennende tider, flere medlemmer og nye muligheter – og ønsker Noreødegården Ryttersportklubb hjertelig velkommen på laget ??

Din kommentar

Del gjerne!

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del på Pinterest