Sammenslåing av Moss og Omegn Hestesportklubb og Noreødegården Ryttersportklubb

Det er i de respektive klubbenes styrer, i felles møte den 09.01.2020, vedtatt å lage en sammenslåingsplan mellom klubbene og legge denne frem for medlemmene i årsmøtene.

Overtakende klubb: Moss og omegn Hestesportsklubb, org. nr. 917731985, Taraldrudkroken 45, 1816 Skiptvedt

Overdragende klubb: Noreødegården Ryttersportsklubb, org. nr. 822 083382, Noretjernveien 58, 1599 Moss

Bakgrunn for sammenslåingen: Sammenslåingen skjer etter ønske fra begge klubbers styre. En større enhet kan arrangere større stevner og arrangementer for sine medlemmer.
Kretsen og forbundet ønsker også større, bærekraftige klubber.

Betydning: Den nye klubben vil bli en sterkere og større enhet som er i stand til å påta seg større oppgaver og arrangementer for sine medlemmer. Ingen av klubbene har ansatte eller eiendommer, så slike forhold vil ikke påvirkes av sammenslåingen.

Dato for sammenslåing: 19.03.2020

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes etter godkjenning i respektive årsmøter.

Nytt klubbnavn vedtas på ekstraordinært årsmøte etter sammenslåingen.

Utkast til åpningsbalanse:

Vedlegg:

  • Utkast til åpningsbalanse
  • Vedtekter
  • Siste års regnskap og årsberetninger
  • Oversikt over eiendeler i de respektive klubber

Din kommentar

Del gjerne!

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del på Pinterest