Lagdeltagelse for Lag-NM og KM-Lag Dressur

MOHSK ønsker å sende lag til både lag-NM og KM-lag i dressur. Her kan du lese mer!

Lagmesterskapene i dressur er satt til følgende datoer:

  • KM-lag: 12. september 2020, arrangør: RORK
  • Lag-NM: 18.-20. september 2020, arrangør: BORGE

Klubben ønsker å sende lag til begge mesterskapene, og dekker obligatoriske utgifter (også individuell startavgift i KM individuelt, dersom det er påkrevd for å delte på laget).

KM-laget lag består i 3-4 ekvipasjer, hvor en ekvipasje rir LC, en ekvipasje rir LB og en ekvipasje LA. En ev fjerde ekvipasje rir på valgfritt nivå, og på det nivået vil kun beste resultat fra laget være tellende. Det er krav til kvalifisering, se kvalifiseringsregler her: https://www.rytter.no/wp-content/uploads/km-d-2020.pdf

OBS: Her er kvalifiseringsreglene endret fra i fjor. Dette gjelder også KM individuelt.

LAG-NM hest

Et lag består i 3-4 ekvipasjer, hvor en ekvipasjer rir MB med MB:3 og FEIs innledende program for junior, en ekvipasje rir MB med FEIs lagprogram for junior og FEIs individuelle program for junior og en ekvipasje rir MA med Prix St Georges og FEIs individuelle progra for Unge ryttere. En eventuelt fjerde rytter rir på valgfritt nivå, og på det aktuelle nivået vil kun lagets beste resultat være tellende. For kvalifisering se KRIV og https://www.rytter.no/wp-content/uploads/ny-nm-lag-2020-klasseoppsett.pdf

LAG-NM ponni

Et lag består i 2-3 ponniekvipasjer, hvor en ekvipasje rir LA med LA:2 og LA:3 og en ekvipasje rir MC med FEIs innledende program for ponni og FEIs lagprogram for ponni. En ev tredje ekvipasje rir på valgfritt nivå, og på dette nivået vil kun lagets beste resultat være tellende. For kvalifisering se KRIV og https://www.rytter.no/wp-content/uploads/ny-nm-lag-2020-klasseoppsett.pdf

OBS: Det er IKKE gitt lavere krav for kvalifisering til Lag-NM pga koronasituasjonen. Det er krav om to kvalifiseringer fra L-stevnenivå for å kvalifisere som tidligere.

Søknadsfrist for begge mesterskap: Mandag 24. august 2020

Søknaden skal inneholde navn på ekvipasjen og henvisning til kvalifiserende resultater. Det er mulig å ønske hvilket nivå du skal ri, men uttakskommiteen står fritt til å rokkere dette rundt utifra hva de mener er mest hensiktsmessig i forhold til resten av laget (gjelder særlig Lag-NM). Uttakskommiteeen står også fritt til å prioritere ferske resultater og stabilitet i resultater i den grad de mener det er nødvendig. Det er også ønske om å toppe førstelagene med maks antall ekvipasjer dersom kvaliteten på søkerne er av en slik orden at de er aktuelle medlajekandidater.

Uttaket gjøres av representanter fra styret som ikke er inhabile i uttaket.

Søknad sendes til meg (mail: maja.farup@gmail.com), og jeg vil videresende søknadene til styret etter søknadsfristen. Jeg er antagelig inhabil i flere av uttakene og vil ikke være en del av uttakskommiteen. Søknader som kommer inn via andre kanaler enn mail vil bli avvist.

// Postet på vegne av Styret i MOHSK

Din kommentar

Del gjerne!

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del på Pinterest