m.o.h.s.k.

refusjon for utlegg til stevneutgifter 2020

Dersom du fyller 18 år i løpet av 2020 eller er yngre, kan du søke om refusjon for utlegg til stevneutgifter i 2020.

Det gjør du ved å fylle ut skjemaet nedenfor!

Informasjon!

Av en eller annen teknisk årsak vi ikke helt har funnet ut av ennå, kan det se ut som om søknadene ikke blir sendt. Men det blir de!

Styret har derfor bestemt at så lenge dette tekniske problemet foreligger, vil det sendes ut en e-post til alle søkere med bekreftelse om at søknaden er mottatt. Dette vil bli gjort manuelt så det kan gå litt tid mellom da du sender søknaden til du får e-posten. Så ha litt is i magen så lenge! 😉

Kriterier for å søke


Dersom rytter fyller 18 år i 2020 eller er yngre kan det søkes om refusjon for utlegg til stevneutgifter i 2020. Det kan søkes om refusjon for faktiske kostnader for start/meeting og oppstalling. Transport og overnatting for rytter dekkes ikke. Det kan ogå søkes om refusjon for klubborganisert trening. Maks beløp som dekkes er kr. 5.000.

Bruk søknadsskjemaet nedenfor. Søknader utenom dette vil ikke behandles.

Søknadsfrist er 31.12.2020.

For stevner som ikke er registrert i Horsepro, må det legges ved dokumentasjon i form av resultatlister. Dette gjelder også alle internasjonale stevner og deltagelse på stevner i utland. Lag en PDF-fil med denne dokumentasjonen og last den opp i skjemaet nedenfor.

Det gis ikke støtte for deltagelse i lag konkurranser eller stevner der man har representert landslaget i denne ordningen. For landslagdeltagelse kan det sendes egen søknad med dokumentasjon på kostnader.

Da er det bare å fylle ut!

Jeg søker støtte for følgende konkurranser i år:
(Merk antall STEVNER, ikke antall STARTER.)
Lag en PDF-fil som dokumenterer de resultater som ikke finnes i Horsepro og last denne filen opp her.
(Du kan kun laste opp èn fil og den må være i PDF-format.)