m.o.h.s.k.

årsmøte 2022

Det nærmer seg årsmøtet for 2022 – torsdag 23.03.2022 – og nedenfor kan du laste ned saksdokumentene.

Kontroll
komiteens
beretning

regnskap
og
budsjett

saksdokmenter
til
årsmøtet