Viktig melding til alle medlemmer!

I forbindelse med samarbeid om arrangering av Norgessserien 27.-29. mars inviterer vi og Norødegården til samarbeidsmøte den 20. januar på Norødegården kl 18.00